Uitreiking van de Kartiniprijs

Op zondag 5 maart organiseerden wij samen met Gemeente Den Haag ben andere organisaties de internationale vrouwendag.

Het werd gevierd in het Fokker Terminal aan de Binckhorstlaan 249 van 10.00- 17.30 uur.
Er waren rong 600 mensen aanwezig. Waren prachtige lezingen, workshops en muurbeklimmen, mindfulnes en verder nog creatieve kraampjes.

Om 17.00 was de uitreiking van de Kartiniprijs. Wij waren een van de genomineerden. Was best spannend, maar er kan slechts een winnaar zijn.
Wat wij belangrijk vinden is dat we genomineerd zijn en dat men ons waardeert op wat wij doen. We kregen ook een prachtige oorkonde als waardering en prachtige bloemen.

 

 

Delen op Sociale Media

Viering Internationale Vrouwendag 11 Maart 2018

Op zondag 5 maart 2017 organiseerde stichting Sarita samen met Gemeente Den Haag en andere organisaties de Internationale vrouwendag in het Fokker Terminal aan de Binckhorstlaan 249.
Het thema was
Zij anno nu
Viering Internationale Vrouwendag
5 maart 2017 | Fokker Terminal Den Haag

Gemeentelijke viering Internationale Vrouwendag
Op 8 maart is het weer Internationale Vrouwendag. Een dag waarop zij centraal staat. Een dag die wereldwijd in het teken staat van solidariteit van vrouwen. Een dag die nodig is. Want, zelfs 100 jaar na de eerste vrouwenstaking in New York is er nog steeds sprake van grote ongelijkheid. 75 procent van de mensen in armoede is vrouw. Zij doen 66 procent van al het werk, maar verdienen slechts 10 procent van het inkomen. Rechten, kansen en gelijkheid moéten vanzelfsprekend worden. Zolang dit niet het geval is, ‘vieren’ wij Internationale Vrouwendag. Zij staat daarin centraal en wij beginnen op 5 maart, met een groots event in de Fokker Terminal, georganiseerd door de Gemeente Den Haag met de overige organisaties.

Zij anno nu
Dát is het thema van Internationale Vrouwendag Den Haag 2017. Op 5 maart hebben we onze verworven rechten en vrijheden gedeeld met andere vrouwen. Zij, voor wie het allemaal niet zo vanzelfsprekend is, moeten kunnen leren en profiteren van zij die reeds obstakels overwonnen hebben. Zij aan zij gaan we strijden voor:
• Betere arbeidsparticipatie van vrouwen.
• Meer vrouwen in hogere functies.
• Het bevorderen van maatschappelijke participatie van vrouwen.
• Genderspecifieke gezondheidszorg.ouwen in hogere functies.
• Het bevorderen van maatschappelijke participatie van vrouwen.
• Genderspecifieke gezondheidszorg.
• Meer vrouwen in hogere functies.
• Het bevorderen van maatschappelijke participatie van vrouwen.
• Genderspecifieke gezondheidszorg.
Deze vier speerpunten zijn vastgelegd in het actieprogramma ‘Emancipatie 2.1: Nieuwe ronde, gelijke kansen’ van de gemeente Den Haag en vormen de basis voor het programma van 5 maart én de week erna.

Het event
Ter ere van Internationale Vrouwendag Den Haag werd de Fokker Terminal 5 maart j.l. omgetoverd tot een feestelijke en intieme ruimte. Een ruimte waarin Zij centraal stond.. Letterlijk en figuurlijk. Het werd een geweldig event, met ruim 600 bezoekers.perfecte balans tussen informatie en activatie. Tussen denken en doen. Tussen leren en lol.
Wat je ook zoekt, Zij heeft het. Zij staat haar mannetje. Zij weet raad. Zij ontspant. Zij daagt uit. Zij zoekt het hogerop. Zij blijft gezond. Zij is te gek!

De dag werd afgesloten met de uitreiking van de Kartiniprijs. De Kartiniprijs is de emancipatieprijs van de stad Den Haag. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een man, vrouw, groep of organisatie, die op inspirerende wijze laat zien wat emancipatie in de Haagse samenleving betekent. Met de prijs wil de gemeente Den Haag de gelijkwaardigheid van manen en vrouwen stimuleren door bij een breed publiek initiatieven voor het voetlicht te voetlicht te brengen die navolging verdienen en die bijdragen aan een positieve beeldvorming. De prijs is vernoemd naar Raden Adjeng Kartini. Deze dochter van een Javaans regent wordt beschouwd als de eerste voorvechtster van de rechten van de vrouw in Indonesië.Ze verzette zich tegen gedwongen uithuwelijking en ijverde voor onderwijs aan meisjes..

Dit jaar is de Kartiniprijs voor de elfde keer uitgereikt. De jury van de Kartiniprijs 2017 ontving 19 inzendingen.Na een zorgvuldige beoordeling van alle inzendingen heeft de jury drie organisaties genomineerd voor de prijs nl. Vrouwenplaza, Stichting Sarita en Lerina Kwamba. Uiteindelijk kreeg

Delen op Sociale Media

Programma cursus Leven in aandacht

Stichting Sarita organiseert een 4- tal dialoog bijeenkomsten over Stilte Rondom Taboes n.a.v. het symposium die we georganiseerd hadden. Kosten: gratis!

Bij elke bijeenkomst zal een andere thema behandeld worden en vindt op verschillende tijden plaats. U kan zich alleen voor een thema opgeven en het opgeven is verplicht!!

Dus kies bewust over welk thema u in dialoog wil gaan.

We nodigen u uit om deze onderwerpen bespreekbaar te maken en met elkaar in dialoog te gaan, zodat andere slachtoffers zich niet hoeven te schamen om erover te praten. U bent niet alleen. Veel vrouwen durven er niet over te praten. Zolang u er niet over praat zal de pleger vrijuit leven en steeds het zelfde geweld plegen en komt er nooit een eind aan. Samen moeten we dit fenomeen een halt toe roepen, zodat slachtoffers en daders hiermee geholpen worden.

In groepjes van 10 vrouwen zullen we zo’n dialoog voeren, zodat u ook goed aan bod komt om over bepaalde taboes te praten.

De dialoog wordt begeleid door een ervaren trainster. Locatie: Beeklaan 100 in Den Haag.

De volgende dagen zijn gepland :

Donderdag 15 mei van 13.00- 15.00uur huiselijk geweld

Donderdag 12 juni van 13.00- 15.00uur seksuele intimidatie

Donderdag 19 juni van 13.00uur- 15.00 gedwongen uithuwelijken

Woensdag 25 juni van 11.00- 13.00uur , eergerelateerd geweld/ pesten/ onderdrukking

info@stichtingsarita.nl  | 0624201847

Delen op Sociale Media

Verslag 20 jarig jubileum Stichting Sarita

Op zaterdag 1 november 2014 vierde de Vrouwenorganisatie Stichting Sarita haar 20 jarig jubileum.

Mede dankzij de financiële bijdrage van Fonds 1818 en de gemeente Den Haag hebben we deze dag kunnen realiseren. Deze vond plaats in Theater de Vaillant aan de Hobbemastraat in Den Haag.

Waren ruim 175 bezoekers geweest waaronder een deel uit de Schilderswijk. Ook zo’n 12 mannen waren aanwezig.

We hadden een prachtig programma en begonnen met een luistermuziek door muziekgroep MIRAGE die prachtige nummers ten gehore brachten.
Mevrouw Henna Mathura voorzitter van Stichting Sarita hield het welkomstwoord.
Ze gaf een korte uiteenzetting over het ontstaan van stichting Sarita. Met de komst van veel Surinamers m.n. Hindostanen in Den Haag in de jaren 80.Een deel was goed opgeleid en die konden doorstromen naar werk, of verdere scholing .Een ander deel kwam vnl. uit het platte land, uit de ver gelegen districten die de Nederlandse taal niet machtig was. Ze waren niet gealfabetiseerd. Zij moesten opgevangen worden en sociaal maatschappelijk begeleid worden.

Wie is Sarita
Stichting Sarita is een vrouwenorganisatie voor alle vrouwen, ongeacht etniciteit, religie, seksuele aard, of sociale klasse. Ook mannen zijn welkom bij bepaalde activiteiten z.a. congressen en internationale vrouwendag.

Wat doet Stichting Sarita:
Empoweren van de vrouwen d.m.v. workshops, dialogen, trainingen om te werken aan een positief zelfbeeld. We werken ook aan het gender beleid, zodat vrouwen en mannen kunnen werken aan hun emancipatie en het verzilveren van talenten .

Wat is emancipatie
Emancipatie betekent keuze vrijheid, bewustwording, gelijkheid, gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en solidariteit.

Belemmeringen en vooroordelen moeten verdwijnen die de ontplooiing van de vrouw in de weg staan. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld is een pre’, elkaar respecteren, tolereren en te beseffen dat elk mens uniek is. Dit vraagstuk gaat niet alleen vrouwen aan, de mannen zijn in dit proces net zo belangrijk. Zowel mannen als vrouwen moeten samen streven naar gelijkheid.

Zo kunnen mannen ook integreren, betrokken raken in de zorg en opvoeding van de kinderen en in de huishoudelijke taken.

Sarita begeleidt vrouwen die geen baan hebben naar vrijwilligerswerk, zodat ze niet in een isolement geraken en ervaringen kunnen op doen naar een betaalde baan. Verder noemde ze de succes projecten z.a. Vrouwenemancipatie, Mannen emancipatie, Tienermoeders, Geweld in de verschillende vormen, Ontdek je krachten, Homo seksualiteit en project anders zijn.

De gastspreekster mw. Gharietje Choenni hield een betoog over de meerwaarde van de vrouw en de verdieping van emancipatie in het algemeen. Hoe is de emancipatie van de Hindostaanse vrouw nu en wat is de historie. Zij benadrukte dat vrouwen in het algemeen moeten werken aan hun assertiviteit en ook trainingen volgen om goed te kunnen communiceren. Vooral de hoogopgeleide vrouwen die niet naar een topfunctie kunnen doorstromen, maar genoegen nemen met een baan die niet bij haar past moeten leren onderhandelen en te spreken in het openbaar, zodat ze ook zichtbaar worden.Na de gastspreekster hadden we een prachtig klassieke dansoptreden uit zuid India door Poernima. De wethouder Rabin Baldewsingh bracht de felicitaties uit naar de Stichting Sarita en die ook al 20 jaar bestaat en sprak de hoop uit dat deze organisatie zal blijven bestaan door al het goede werk wat zij als vrijwilliger presteren. Hij heeft veel zelforganisaties zien komen en gaan, maar uiteindelijk zijn er heel weinig over. Hij benadrukte dat wij ook aandacht moeten gaan besteden aan de vrouwen uit de mediterrane groep. De emancipatie moet beter opgang komen, want ze zitten in een isolement.

We hadden daarna een paneldiscussie aan de hand van een aantal stellingen .

Er kwam een goede discussie opgang. De vrouw is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor haar emancipatie en haar zelfbeeld bepaalt haar positie zowel in als buiten de gemeenschap.

De taak van de overheid is om stimulerende maatregelen emancipatie te bevorderen en randvoorwaarden te scheppen. Diversiteit impliceert wederzijds respect op alle terreinen. Bij de keuze van de levenspartner bepaalt de vrouw zelf of zij met een man of vrouw wil leven.

Religie en het strak vasthouden aan orthodoxe denkbeelden zijn de grootste barrières voor het emancipatieproces.

We zullen het project oppakken over de emancipatie van de mediterranen vrouwen en andere partners vragen om een samenwerking aan te gaan.We hebben een paar organisaties op het oog.

De overige optredens waren zeer indrukwekkend nl Dayan Qigong door Jane en Ed, gedichten voordracht en zang door Raj Mohan, Buikans door Natalia, Yoga door Santosh.
We besloten de avond met een mooie informeel samenzijn met taart en te netwerken.

Kortom het was een zeer geslaagde avond.

 

Delen op Sociale Media

Training over coaching

Elke maandagavond Hatha Yoga van 19.15- 20.15 u op de Boylestraat 20

50% korting met ooievaarspas

Gedurende het heel jaar op de zaterdagen de volgende Trainingen/ cursussen/ workshop

Cursus leven met aandacht/ mindfulnes 4 bijeenkomsten

 • Workshop Kleuranalyse en Kleding/ stijladvies van
 • Werken aan je persoonlijke ontwikkeling door coaching
 • workshops: visagie; pedicure en weerbaarheidstraining/ zelfverdediging
 • saree draperen
 • Assertiviteitstraining
 • Bestuurs training
 • Workshops/ trainingen op maat( deelnemers komen met eigen inbreng)
 • Talentontwikkeling
 • In dialoog verschillende thema’s o.a. huiselijk geweld; gezondheid; entertainment;creativiteit

 

Nieuwe thema’s en vervolg thema’s

 • Ziektebeelden o.a. borstkanker; baarmoederhalskanker; dementie; hart en vaatziekten
 • Seksuele diversiteit; LHBT
 • Dromen realiseren
 • Taboe doorbrekende onderwerpen z.a. huiselijk geweld; eer gerelateerd geweld, vrouwenhandel, enz.
 • Jonge moeders
 • Vrouwendag, Kansen benutten en talenten verzilveren
 • Mannenemancipatie
 • Gezond leven met weinig
 • Anders eten en bewegen met weinig
 • Voorlichting : wonen en werken in Suriname
 • Ouderwets gezellig en Gezond de feestdagen door..

 

Dialoog      STOP   GEWELD!!!! 

Als je te maken krijgt met huiselijk geweld, verzin je vaak van alles om het goed te praten. Maar huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Daarom is het goed om in dialoog te gaan…

Stichting Sarita organiseerde een 4- tal dialoog bijeenkomsten over Stilte Rondom Taboes n.a.v. het symposium die we georganiseerd hadden.

Bij elke bijeenkomst werd een andere thema behandeld .

De taboe onderwerpen werden bespreekbaar gemaakt en met elkaar gingen we in dialoog, zodat andere slachtoffers zich niet hoefden te schamen om erover te praten. Veel vrouwen durven er niet over te praten. Zolang er niet over gepraat zal worden zal de pleger vrijuit leven en steeds het zelfde geweld plegen en komt er nooit een eind aan. Samen moeten we dit fenomeen een halt toe roepen, zodat slachtoffers en daders hiermee geholpen worden.

De volgende onderwerpen werden besproken :

huiselijk geweld

seksuele intimidatie

gedwongen uithuwelijken

eergerelateerd geweld/ pesten/ onderdrukking

partner keuze

—————————————————————————————————–

Stichting Sarita  organiseert een training over coaching

Locatie: WDC de Regenvalk  Weimarstraat 69    2562 GR Den Haag

U ontvangt een certificaat!
Coaching
ook voor jou!!
Waarom coaching?
Vaak wordt bij coaching gedacht dat dit voor anderen is. Voor mensen met een topbaan, of als er iets mis is met je.  Niets is minder waar. Tegenwoordig is het voor veel mensen heel gewoon om een coach te hebben.  Herken je het schipperen tussen carrière, je relatie, kinderen en (financiële) verplichtingen? Herken je de vragen die je soms kunt hebben zoals:
•         hoe kan ik beter functioneren op het werk
•         hoe komt het dat mijn baas niet naar mij luistert
•         hoe kan ik een betere balans vinden tussen privé en werk
•         ik weet niet wat ik nu echt wil
•         ik zit vast in bepaalde patronen
•         ik voel me niet begrepen en beland steeds in conflicten
•         ik ervaar stilstand
•         ik vind het moeilijk om grenzen te stellen
•         ik heb weinig energie
•         ik “woon’” in mijn hoofd
•         is  dit nu alles is wat er te beleven valt
•         hoe zorg ik ervoor dat ik mezelf niet kwijt raak

Als coach kan ik helpen bij dit soort vragen. Coaching is geen therapie . Een coach laat je nadenken over het gedrag dat je vertoont. Hoe kan je dingen nu en in de toekomst anders doen. Ik zal niet vertellen wat je moet doen, maar ik zal je laten nadenken om daar zelf achter te komen. Je leert dat je zelf invloed kunt uitoefenen en je eigen kracht (weer) kennen. Van jou wordt verwacht dat je bereid bent om in de spiegel te kijken en de wens om te veranderen.

Wat levert het op?
•         inzicht in eigen gedrag
•         persoonlijke groei
•         herontdekken van passie en kracht
•         problemen als een uitdaging gaan zien
•         inspiratie, waardoor je gaandeweg het proces beter in je vel komt te zitten
•         balans tussen denken,  gevoel en handelen
•         bewustwording, met een positieve uitwerking op het nemen van eigen verantwoordelijkheid
•         vertrouwen op eigen kwaliteiten
•         het vergroten van eigen kracht om betere en heldere keuzes te maken.

Over de coach
Mijn naam is Shielta Ramautarsing. Het is mijn passie om mensen in hun kracht te zetten. Ik krijg er energie van als ik zie hoe iemand weer verder komt door de gesprekken. Dat er een lach of een traan doorbreekt en het inzicht is ontstaan om dingen anders aan te pakken. Ik kijk daarbij altijd naar de achtergrond van degene die ik coach, zijn/haar ervaringen, zowel positieve als negatieve. Gedrag wordt namelijk gevormd door je ervaringen.
Ik ben geboren en getogen in Nederland. Vanuit mijn eigen bi-culturele achtergrond, de waarden en normen die ik meekreeg, heb ik mijn weg moeten vinden in de Nederlandse samenleving. Naast  mijn studies en opleidingen, is mijn grootste leerschool het leven zelf. Mijn ervaringen benut ik om een inspirator voor anderen te zijn.
Verder heb ik mij als coach gespecialiseerd in het thema diversiteit. Ik heb namelijk gezien dat mensen met een andere achtergrond onvoldoende doorstromen naar hogere functies. Ik coach op het inzetten van het verschil als kracht. Voor meer informatie verwijs ik naar mijn website www.wijzijenik.nl.

Wat kunt u verwachten op de training?

Dag 1:  – Kennismaking. – Kwaliteiten in kaart brengen.
– Beide onderdelen zullen je prikkelen om uit je comfortzone te stappen.

Dag 2:  – Maken van een levenswiel. Toekomstplanning.

Dag 3:  -Toepassing kwaliteiten in de praktijk. Inzichten verwerven d.m.v. Wij, Zij en Ik
– spel.Dit onderdeel  kan wijzigingen als ik zie dat de deelnemers eigenlijk een
– andere behoefte hebben.

Info : 0624201847
info@stichtingsarita.nl
www.stichtingsarita.nl
Gratis parkeren
Op de Regentesselaan en in de zijstraten tot 18.00uur.
P.s. neem a.u.b. uw ooievaarspas mee als u daar gebruik van maakt betaalt u € 20,00 i.v.m. de korting van 50%. Kosten
€ 40,00 incl. koffie/ thee/ cake en materiaal.

Delen op Sociale Media