Home

 
1
2
3
4
5
6
Slider

Betekenis

De naam Sarita betekent letterlijk een snel stromende rivier. Zoals de rivier iedereen en alles van water voorziet, zo is de wens van de stichting om iedereen te helpen en waar het nodig is ondersteuning te bieden. Een rivier blijft altijd stromen en is niet statisch, wel dynamisch.

Deze genoemde kenmerken zijn duidelijk te vinden in onze doelstelling en onze werkwijze. Bij de Stichting Vrouwen Organisatie Sarita zijn alle vrouwen (en ook mannen!) welkom ongeacht ras, geloof of afkomst.

Wij werken stedelijk en werken ook samen met andere organisaties op landelijk niveau met verschillende culturele achtergronden. Dit is de meerwaarde van onze stichting

 

Doelstelling
De vrouwenorganisatie “Sarita” heeft als doel het mobiliseren, participeren, vergroten van zelfontplooiing en de positieverbetering van vrouwen in de multiculturele samenleving in algemeen en in het bijzonder de Haagse samenleving.

Zij tracht haar doelstelling te realiseren door:

1. het organiseren van thema bijeenkomsten van educatieve, sociale – en culturele aard;

2. het opzetten van kadertrainingen voor vrouwen

3. het organiseren van recreatieve en voorlichtende activiteiten

4. het enerzijds ondersteunen om vrouwen uit hun isolement te halen en anderzijds vrouwen te stimuleren tot maatschappelijke en persoonlijke ontplooiing

5. het samenwerken met zelforganisaties, welzijnsorganisaties en overige instellingen

 

Delen op Sociale Media

Comments are closed.