Wie is Henna Mathura- Dewkinandan?

 

  Zij heeft een onderwijs achtergrond, als leerkracht basis onderwijs, docent Voortgezet onderwijs, Volwassen educatie , Projectleider Volwassen educatie, Docent MBO, Criterium Gericht Interviewer, Studie Loopbaan Begeleider en interne coach aan het ROC Mondriaan in Den Haag. Al ruim 30 jaar houdt zij zich hier binnen verschillende besturen mee bezig. Zo was zij secretaris van de Hindoe Ouderen Bond en sedert 1994 voorzitter van Stichting Vrouwenorganisatie Sarita tot heden. Bij Melania ondervoorzitter in ontwikkelingslanden, bestuurslid van het Surinaams Inspraakorgaan en actief binnen het Haags Emancipatie Netwerk. Verder bestuurslid bij Centrum Groepswonen, Bestuurscoach bij de sociaal maatschappelijke organisaties verbonden aan Pep Den Haag. Ze is trendzetter van mannenemancipatie ,genderbeleid, seksuele diversiteit ( LHBT), huiselijk geweld, 2-talige radio programma’s Historie Stichting Sarita … Verder Lezen

Delen op Sociale Media

Overzicht van de activiteiten November-December 2021

 

  Hoi dames, hierbij ontvang je een overzicht van de activiteiten over de komende weken: 9 nov. Mantelzorg. 16 nov. Taboes, huwelijks dwang en achterlating . 23 nov. Dialoog tafel. 30 nov. Gezonde leefstijl. 7 dec. Energie Transitie overgaan van gas naar andere energie bronnen. 14 dec. Gita Jayantie, Geweld in India. 21 dec. Kerstviering. daarna vakantie tot en met 10 januari 2022. We beginnen weer 11 januari 2022.

Delen op Sociale Media

Vrouwenorganisatie Sarita heeft nog altijd een stromende missie

 

  Vrouwenorganisatie Sarita vierde onlangs haar 25-jarig jubileum. De organi­sa­tie zet zich in voor positie­verbe­tering van vrou­wen in de multi­cul­turele samenleving in het algemeen en in het bij­zonder in de Haagse samenleving waar er thans ook meer dan 170 natio­na­liteiten aanwezig zijn. De activiteiten van de organisatie richten zich onder meer op het ontwikkelen van een positief zelfbeeld van vrouwen en hen te stimuleren actief deel te nemen aan het maat­schappelijke en economische leven. Zo worden er, bijvoorbeeld educatieve, sociale en culturele bijeen­komsten georga­niseerd, alsook kadertrainingen en bewust­wordings­activiteiten gegeven. Het Hindi woord Sarita betekent een snelstromende rivier. Zoals een rivier mensen, dieren en planten van water voorziet, zo heeft de stichting als missie om aan eenieder die dat nodig heeft … Verder Lezen

Delen op Sociale Media