Bestuursleden

 

Voorzitter: Henna Mathura

  • Henna is employed for 43 years as a teacher at a secondary vocational education and study career counselor, girls’Talk counselor coaching and development and project leader at the ROC Mondriaan

  • Henna has been active after school support of Hindustani parents to help them with their social problems. For 24 years President  of  the Sarita Foundation and organizes various activities. Her main goal is promote diversity in higher position and to create more opportunities of day care centers so that woman have a better chance to develop themselves. Henna was famous for presenting a billingual radio programma in wich she treated topics such as domestic violence and parasuicide with the objective to move these issues out of the taboo sphere.

  • Currently Henna is active at the Melania foundation, an international project for and by woman in Developing counties in Asia, Africa and South America.  The seniors learn to use  a tablet, so that they do not feel lonely. The world is open to them.It combat loneliness.

  • To empowering Woman is important: education, Also to eliminating barriers,Discover talents and capitalize

For these merits I have received several awards:

1994 Special The Hague Pin

2003 Hilda v. Suylenberg- price; advancement of women

2008 Royal Award in the Knight of Orange Nassau

2010  Humanistic value for diversity policy

2011 Shakti Awards as rolmodel for woman

2013 top 100 for the best colorful social drivers

2017 Foundation Sarita get a certificate for a mark

2017 the Kartini price for emancipation of woman

2017 All Ladies League & Women Economic Forum confers

The Award of Iconic Women Creating a Better World    for All

Presenting at Women Economic Forum 2017 18- 13 May, New Delhi, India

Wie is Henna Mathura- Dewkinandan?

Zij heeft een onderwijs achtergrond, als leerkracht basis onderwijs, docent Voortgezet onderwijs, Volwassen educatie , Projectleider Volwassen educatie, Docent MBO, Criterium Gericht Interviewer, Studie Loopbaan Begeleider en interne coach aan het ROC Mondriaan in Den Haag. Al ruim 30 jaar houdt zij zich hier binnen verschillende besturen mee bezig. Zo was zij secretaris van de Hindoe Ouderen Bond en sedert 1994 voorzitter van Stichting Vrouwenorganisatie Sarita tot heden. Bij Melania ondervoorzitter in ontwikkelingslanden, bestuurslid van het Surinaams Inspraakorgaan en actief binnen het Haags Emancipatie Netwerk. Verder bestuurslid bij Centrum Groepswonen, Bestuurs coach bij de sociaal maatschappelijke organisaties verbonden aan Pep Den Haag.

Ze is trendzetter van mannenemancipatie ,genderbeleid, seksuele diversiteit ( LHBT), huiselijk geweld, 2-talige radio programma’s om mensen wegwijs te maken over o.a. gezondheid.

Visie

De mede mens op weg helpen om hen in hun kracht te zetten, je zelf ontdekken, werken aan je persoonlijke ontwikkeling en je talenten ontdekken, verzilveren en delen.

Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven.

Ambitie

Haar ambities zijn door haar brede ervaring met de verschillende doelgroepen wil zij zich beter gaan inzetten voor vrouwen, ouderen en kwetsbare groepen, zodat zij de nodige aandacht krijgen en wegwijs worden gemaakt in de huidige samenleving en zich daardoor veilig voelen . Denk aan babbeltruc en cybercriminaliteit . Inclusieve samenleving en diversiteit heeft haar belangstelling en haar aandacht. Daar wordt hard aan gewerkt, zodat er geen verschillen bestaan en je als volwaardig mens geaccepteerd wordt.

Zij heeft verschillende thema’s laten verzorgen i.s.m. Aarde Werk en Gemeente Den Haag over Duurzaam Wonen en leven.

Rechtvaardigheid, maatschappelijke betrokkenheid en authenticiteit zijn haar persoonlijke kernwaarden.

Vanwege haar carrière in het onderwijs en als voorzitter van Stichting Sarita heeft Henna verschillende sociaal, maatschappelijke projecten ontwikkeld en georganiseerd z.a. taboe onderwerpen, talenten ontdekken en ontwikkelen, communicatie, sport en bewegen en verwendagen.

Henna is voor haar inzet beloond met erkenningen :

 1994 De Bijzondere Haagse speld voor bijzondere en gewaagde diensten

 2003 de Hilda v. Suylenburg prijs  positieverbetering van oudere vrouwen

 2008 Koninklijke onderscheidingen Ridder in de Orde van Oranje Nassau

 2010 Humanistische prijs als bruggenbouwer naar verschillende culturen

 2011 de Shakti Award als rolmodel voor de vrouw

 2014 De Kleurrijke Top 100 invloedrijke bestuurders

 2017 eervolle vermelding Kartiniprijs

 Haags Keurmerk van het vrijwilligersbeleid

 2017 AWARD voor Iconic Women Creating a Better

2018 World for ALL in New Delhi door WEF, World Economic Forum 2018 ALL LADIES LEAGUE THE Award of Women of the Decade in community Leadership Haags Award voor bijzondere projecten.

Secretaris: Santa Garib

Santa Garib is als HBO-er Personeelswerk vanaf 2001 bestuurslid bij de vrouwenorganisatie st. Sarita. Ik heb in 2009 de Stadsspeld van de gemeente Den Haag ontvangen. Ik heb in 2015 een oorkonde gekregen als Parel van Den Haag en een oorkonde van de Oranjefonds in 2016 voor mijn enorme inzet. Ik heb gewerkt als projectbegeleidster banenpool bij de st. Krosbe in Rotterdam. Als personeelsfunctionaris in een verzorgingshuis Crimpenersteyn in Krimpen a/d IJssel. Als personeelsconsulent bij Fokker b.v. in Leiden. Als personeelsconsulent bij Arbo Management Groep in Utrecht. En als management-assistente bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Penningmeester: Seema Mathura

Als HRM medewerker

Heb  ik een aantal jaren gewerkt op een personeel administratie. Wat ik daar voor vaardigheden heb geleerd zijn:het voeren van  sollicitatie gesprekken, functionering gesprekken voorbereiden en uit voeren. Maar ook moeilijke conflict gesprekken voeren. Ik ben erg goed in oplossingen bedenken voor problemen. Ik kan goed evenementen organiseren. Dit heb ik vaak moeten doen via werk. Ook het maken van roosters voor medewerkers en het regelen van vervangingen.

Ik hou van knutselen en tekenen. Dit doe ik al sinds jongs af aan. Sinds 1999 ben ik bestuurslid bij Stichting Sarita. Ik ben begonnen bij de receptie als vrijwilliger. Kort daarna werd ik bestuurslid en kreeg ik meer verantwoordelijkheden zoals het coördineren van activiteiten en het maken van projecten gericht op  vrouwen. In 2010 kreeg ik van gemeente Den Haag  het Haagse stadsspeld voor mijn harde werk bij stichting Sarita en voor de samenleving. En in 2013 een oorkonde gekregen als Parel van Den Haag. Deze erkenningen gaven  mij de motivatie om mij te blijven inzetten voor vrouwen en jonge dames.

 

Delen op Sociale Media

Comments are closed.