Verantwoording

VERANTWOORDING

Stichting Vrouwen-Organisatie Sarita

Bank: ING: NL89 INGB 0006 6401 05

RSIN: 8080.76.462

KvK 27180759

Adres: Regentesseplein 148 2562 EN’s-Gravenhage

Telefoon: 0624201847

Email: info@stichtingsarita.nl

ANBI: Stichting Sarita is een organisatie zonder winstoogmerk, die zich inzet voor de participatie en zelfontplooiing van vrouwen maar ook mannen in de maatschappij. Alle donaties en schenkingen worden 100% ingezet om dit doel te bereiken.

Belidsplan.pdf

Bestuursleden

voorzitter: Henna Mathura –
penningmeester: S.A. Mathura
secretaris: Santa Garib

Jaarverslagen en jaarrekeningen Stichting Sarita (PDF-bestanden)

Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017
Jaarverslagen archief
Statuten Stichting Sarita

Privacy verklaring Stichting Sarita

Beloningsbeleid

Stichting Sarita heeft een minimale onkostenvergoeding

Stichting Sarita heeft aangevraagd een ANBI status

Stichting Sarita heeft de volgende erkenningen

Stichting Sarita is in 2018 begonnen met het online werven van donaties.

Gelden worden met name verkregen uit donaties, schenkingen en legaten. In daartoe geëigende gevallen worden in aanvulling hierop eventueel subsidies aangevraagd voor specifieke wijkgerichte, stedelijke, en landelijke activiteiten.

 

Beloningsbeleid  voor het bestuur en het beleidsbepalende orgaan.

Doelstelling
De vrouwenorganisatie “Sarita” heeft als doel het mobiliseren, participeren, vergroten van zelfontplooiing en de positieverbetering van vrouwen in de multiculturele samenleving in het algemeen en in het bijzonder de Haagse samenleving.
Zij tracht haar doelstelling te realiseren door:
1. het organiseren van thema bijeenkomsten van educatieve,
sociale – en culturele aard;
2. het opzetten van kadertrainingen voor vrouwen
3. het organiseren van recreatieve en voorlichtende activiteiten
4. het enerzijds ondersteunen om vrouwen uit hun isolement te halen en
anderzijds vrouwen te stimuleren tot maatschappelijke en persoonlijke
ontplooiing
5. het samenwerken met professionele instellingen, zelforganisaties en welzijnsorganisaties

Stichting Vrouwenorganisatie Sarita is een organisatie voor alle vrouwen, ongeacht etniciteit, geloof, seksuele geaardheid, of sociale klasse. We organiseren expertmeetings,themadagen, workshops, dialogen over allerlei onderwerpen en ook taboe onderwerpen, die een maatschappelijke draagvlak hebben en zijn vooral taboe doorbrekend . Wij empoweren meisjes en vrouwen. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld is een pré, elkaar respecteren, tolereren en te beseffen dat elk mens uniek is.
Begeleiden naar betaald, of vrijwilligerswerk en starten met een eigen bedrijf.

Het wegwerken van belemmeringen b.v. door huiselijk geweld, of andere traumatische ervaringen middels coachen en trainingen is zeer belangrijk.
Ze leren ook hun talenten ontdekken en verzilveren.

Delen op Sociale Media

Comments are closed.