Verantwoording

 

Statutaire naam: Vrouwen Organisatie Sarita

KvK: 27180759
RSIN  8080.76.462
Adres: Regentesseplein 148 2562 EN’s-Gravenhage
Telefoon: 0624201847
Email: info@stichtingsarita.nl

Organisatie/Bestuursleden

voorzitter: Henna Mathura –
penningmeester: S.A. Mathura
secretaris: Santa Garib

Vrijwilligersbeleid:
Voor daadwerkelijke gemaakte kosten ontvangen de vrijwilligers een vergoeding.
Er is een WA-verzekering voor onze vrijwilligers afgesloten

Doelstelling en Beleidsplan

De vrouwenorganisatie “Sarita” heeft als doel het mobiliseren, participeren, vergroten
van zelfontplooiing en de positieverbetering van vrouwen in de multiculturele
samenleving in het algemeen en in het bijzonder de Haagse samenleving.
Zij tracht haar doelstelling te realiseren door:
1. het organiseren van thema bijeenkomsten van educatieve,
sociale – en culturele aard;
2. het opzetten van kadertrainingen voor vrouwen
3. het organiseren van recreatieve en voorlichtende activiteiten
4. het enerzijds ondersteunen om vrouwen uit hun isolement te halen en
anderzijds vrouwen te stimuleren tot maatschappelijke en persoonlijke
ontplooiing
5. het samenwerken met professionele instellingen, zelforganisaties en
welzijnsorganisaties
Stichting Vrouwenorganisatie Sarita is een organisatie voor alle vrouwen, ongeacht
etniciteit, geloof, seksuele geaardheid, of sociale klasse. We organiseren
expertmeetings,themadagen, workshops, dialogen over allerlei onderwerpen en ook
taboe onderwerpen, die een maatschappelijke draagvlak hebben en zijn vooral taboe
doorbrekend . Wij empoweren meisjes en vrouwen. Het ontwikkelen van een
positief zelfbeeld is een pré, elkaar respecteren, tolereren en te beseffen dat elk
mens uniek is.
Begeleiden naar betaald, of vrijwilligerswerk en starten met een eigen bedrijf.
Het wegwerken van belemmeringen b.v. door huiselijk geweld, of andere
traumatische ervaringen middels coachen en trainingen is zeer belangrijk.
Ze leren ook hun talenten ontdekken en verzilveren.

 

 

 

 

Delen op Sociale Media

Comments are closed.