Persbericht congres Sarita

 

aan           van

stichting Sarita

faxnummer     telefoonnummer indien incompleet ontvangen

010 – 233 12 17

uw kenmerk   ons kenmerk

– congres06112000fx01

betreft datum

congres “Communicatie binnen het gezin” 6-11-2000

aantal pagina’s (inclusief voorblad) aantal bijlagen

2                                      1
Geachte redactie,
Bijgaand treft u het persbericht aan met betrekking tot het congres “Communicatie binnen het gezin”.

Namens stichting Sarita,

Met vriendelijke groet,

Willem-Paul Majoie.

persbericht congres Sarita

Communicatie binnen het gezin

 

Binnen hindostaanse gezinnen wordt niet altijd (open) gecommuniceerd. Soms gebeurt dat onbewust en zijn ouders zich niet helemaal bewust van hoe belangrijk communicatie is voor hen zelf, voor hun kinderen en voor het hele gezin. Soms wil men bewust niet over een aantal onderwerpen praten, omdat die teveel in de taboesfeer liggen. En toch is het belangrijk dat bepaalde onderwerpen bespreekbaar worden. Dit in het belang van harmonie tussen ouders onderling en in relatie tot hun kinderen. Kortom, in het belang van het gezin.

Hierover gaat het congres dat door de stichting vrouwenorganisatie Sarita op zondag 19 november 2000 wordt georganiseerd met als titel “Communicatie binnen het gezin”. Het congres zal om 12:30 uur beginnen en omstreeks 17:00 eindigen, waarna er ruimte is voor een informeel samenzijn. De locatie is het Stevincollege op de Zuidlarenstraat 59, Den Haag.

Doel van het congres is de Hindostaanse gezinnen bewuster maken van het belang en de noodzaak van communicatie. Het congres blijft niet steken in een analyse van knelpunten, maar zal vooral ertoe dienen om oplossingsrichtingen aan te dragen. Het gaat erom dat vrouwen, mannen en kinderen de meerwaarde leren inzien van in een open sfeer zaken met elkaar bespreken. En dat ze dat vooral ook in de praktijk toepassen: niet praten maar doen! Ook voor betrokken organisaties en instituten biedt het congres handvatten waarmee zij concreet verder te kunnen. Tot slot kunnen ook beleidsmakers en politici hun voordeel doen met de uitkomsten van dit congres.

Het congres staat onder voorzitterschap van mevrouw mr. Gisela Mohanlal. Het programma begint met een welkomstwoord van mevrouw J. Kleinsma, de wethouder Welzijn Volksgezondheid en Emancipatie te Den Haag. Vervolgens zullen een aantal inleiders vanuit diverse invalshoeken aandacht schenken aan het thema. In een drietal workshops is er daarna ruimte voor een levendige discussie. De thema’s van de workshops bestrijken de terreinen van de  opvoedingsondersteuning, de wegloop- en suïcideproblematiek, de rol van de jeugdzorg en de vraag waar jongeren zelf binnen het gezin tegen aan lopen en welke eisen ze stellen aan de communicatie met hun ouders.

Doelgroep van dit congres is iedereen die op welke wijze dan ook te maken heeft met de opvoeding en verzorging van kinderen. Het congres is bedoeld voor vrouwen en mannen en uiteraard ook voor de kinderen zelf. Gezien het thema wordt het een veelbelovend congres! De organisatie, onder voorzitterschap van mevrouw H. Mathura, roept u allen op om in te tekenen voor deze bijzondere middag. Na afloop is er gelegenheid om gezellig na te praten. Er zal u een drankje en een gratis maaltijd worden aangeboden.

Voor meer informatie en het opgeven voor dit congres kunt u terecht bij:

¨ Gisela Mohanlal, telefoon 070 – 366 41 97 / 070 – 340 54 45

¨  Henna Mathura, telefoon 070 – 367 11 09 / 06 – 24 201 847, hdmathura@yahoo.com , congres@sarita.nl , http://www.sarita.nl (begin november).

Delen op Sociale Media

About Henna Mathura

Oprichter van Stichting Sarita.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.