About J. Flores

Web beheerder sinds 1 Februari 2018.

Zondag 31 oktober vieren wij onze jubileum.

Download persbericht

1994- 2021

i.v.m. COVID-19: 2 jaar later!

Sarita 25 jaar!

Zondag 31 oktober vieren wij onze jubileum.

Houd deze dag vrij tot 18:00uur!

Plaats: Theater De Nieuwe Regentes

Adres : Weimarstraat 63, 2562 GR Den Haag

Tijd : 14:00 -18:00uur

Tot 18:00 gratis parkeren!

Belangrijke mededeling over COVID-19: We raden je aan het veiligheidsbeleid, de lokale wetgeving en beperkingen te houden.

RIVM regels van toepassing!

Het team van Stichting Sarita Info : info@stichtingsarita.nl

www.stichtingsarita.nl

 

Persbericht-

 

 

 

Delen op Sociale Media

Training financiële zelfredzaamheid vrouwen van stichting Sarita

Trainer: Anjenee Jagai

Het doel van de training is vrouwen (achterban van stichting Sarita) bewust en weerbaar te maken op het gebied van financiën. Aan de training nemen minimaal 8 deelneemsters deel.

Plaats: Wijkcentrum de Regenvalk
Data:
Dinsdag 20 juli 2021 van 13 uur tot 14:30 uur
Dinsdag 27 juli ’21 van 13 uur tot 14:30 uur
Dinsdag 3 augustus 2021 van 13 uur tot 14:30 uur
Dinsdag 8 augustus 2021 van 13 uur tot 14:30 uur

Programma
Bijeenkomsten
De extra financiële kwetsbaarheid van vrouwen
Ophalen signalen
Omgaan met je inkomen
Hoe maak je een begroting

Lokale regelingen (zie ooievaarsregelingen)
Wat kan je aanvragen?
Toeslagen
Ooievaarsregeling
Gemeentelijke loketten

Rondkomen in de toekomst
Waar moet je aan denken

Geld en gedrag
Schulden voorkomen/schulden oplossen

Randvoorwaarden
Stichting Sarita zorgt voor de werving, de zaal, koffie en thee
PEP zorgt voor de trainer/inhoud

 

Delen op Sociale Media

PEP Hulp bij subsidieaanvraag indienen

Wij vinden het belangrijk dat organisaties goed geïnformeerd zijn over de nieuwe subsidieregelingen van de gemeente Den Haag. Daarom kun je bij onze adviseurs terecht voor hulp bij een subsidieaanvraag indienen. Het gaat om verschillende subsidies, zoals ‘Samen sociaal en vitaal’, ‘Stimuleren vrijwilligerswerk informele zorg Den Haag’, ‘Jeugdbeleid’, ‘Emancipatie’ en ‘Impuls vrijwilligersinitiatieven coronacrisis 2021’. Het volledige overzicht van de nieuwe subsidies staat hier. Kijk ook naar de veel gestelde vragen onderaan deze pagina.

Let op! Begin zo snel mogelijk met de voorbereiding van jouw subsidieaanvraag indienen. Voor sommige subsidies geldt op = op.

Maak direct een afspraak
Wij kunnen je helpen met alle fases van jouw subsidieaanvraag indienen, van idee tot eindevaluatie:
Voor welke subsidie komt mijn project in aanmerking?
Hoe zet ik mijn idee op papier?
Hoe schrijf ik een projectplan?
Hulp bij een begroting opstellen of het begrotingsformat invullen.
Hoe werf ik voldoende vrijwilligers?
Hoe moet ik mijn aanvraag verantwoorden?
Contact
Onze adviseurs helpen je graag op weg. Ook nadat je jouw subsidieaanvraag hebt ingediend kunnen we jouw initiatief of organisatie helpen. Neem contact op om een afspraak te maken. Bel 070 302 4444 of mail helpdesk@pepdenhaag.nl

 

Delen op Sociale Media

Coronamaatregelen versterken arbeidsmarktongelijkheden

De maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beteugelen, die al sinds medio maart 2020 in Nederland en Vlaanderen van kracht zijn, hebben een versterkend effect op de ongelijkheden op de arbeidsmarkt.
Door Roel Schouteten
14 mei 2021
Dat blijkt uit een themanummer van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken waarin de resultaten van een aantal eerste wetenschappelijke onderzoeken naar de effecten van de coronamaatregelen zijn gebundeld. De dataverzamelingen en analyses voor deze studies hebben voornamelijk plaatsgevonden in het tweede en derde kwartaal van 2020, tussen de eerste en tweede coronagolf.

Zowel uit de empirische bijdragen (De Vries; Zoomer et al.; Van Kesteren et al.) als uit de beschouwende bijdragen (Van Laer et al.; Wielers) komt naar voren dat de maatregelen om het virus te beteugelen de ongelijkheden op de arbeidsmarkt versterken. Enerzijds hebben de maatregelen verschillende effecten voor verschillende groepen werknemers (mannen/vrouwen, voltijds/deeltijds werkenden, ouders) en verschillende soorten arbeid en banen (dienstverlening, industrie, creatieve sector). Anderzijds versterken en verdiepen de verschillen die nu aan het licht komen juist de reeds aanwezige ongelijkheden. Deze ongelijkheden lijken diep verankerd in onze huidige maatschappij en manier van organiseren.

Grotere uitstroom in tweede en derde kwartaal van 2020
Op basis van een koppeling van verschillende representatieve data- en administratiebestanden geeft Robert de Vries inzicht in de uitzonderlijke arbeidsmarktmobiliteit in het tweede en derde kwartaal van 2020. Terwijl in voorgaande crisissituaties de afname van werkgelegenheid meer geleidelijk ging, nam tijdens de eerste maanden van de intelligente lockdown in 2020 het aantal mensen met werk in korte tijd af.

In het tweede en derde kwartaal van 2020 was de uitstroom uit werk groter en de instroom naar werk kleiner dan in het eerste kwartaal. Ook werden andere beroepsgroepen getroffen dan eerder het geval was, bijvoorbeeld tijdens de financiële crisis in 2008.

Sterkste afname in dienstverlenende beroepen en reisbranche
Tijdens de coronacrisis was de sterkste afname van werkenden te zien in dienstverlenende beroepen, zoals in de horeca (kelners, koks, barpersoneel) en de reisbranche (reisbegeleiders), en in de transportsector en de logistiek (bus- en trambestuurders, taxichauffeurs). Daarnaast waren werknemers in deze beroepsgroepen relatief vaak werkzaam in een bedrijf dat gebruik maakte van steunmaatregelen (NOW).

Van de kappers, reisbegeleiders en schoonheidsspecialisten had meer dan 90 procent een werkgever die NOW had aangevraagd. Steunmaatregelen voor zelfstandigen (TOZO) werden veel gebruikt door zelfstandigen met een dienstverlenend beroep (38%), zoals koks, kappers en barpersoneel, en door creatieve en taalkundige beroepen (34%), zoals kunstenaars, fotografen en interieurontwerpers; beroepen die door de coronamaatregelen het hardst zijn getroffen.

Juist minder mannen met burn-outklachten
De coronamaatregelen dwongen veel werknemers en zelfstandigen om (meer) thuis te werken. De bijdrage van Thijmen Zoomer en collega’s laat zien dat de arbeidsomstandigheden van thuiswerkers in het algemeen niet noemenswaardig zijn veranderd. Maar voor specifieke groepen komen er wel opvallende resultaten naar voren. Zo ervaren meer vrouwen en thuiswerkers met een flexibel contract burn-outklachten terwijl het percentage mannen met burn-outklachten juist is afgenomen in coronatijd.

En ouders van jonge kinderen ervaren vaker een verslechtering van de werk-privé-balans. Het onderzoek van Justus van Kesteren en collega’s richt zich juist op deze laatste groep. Hun onderzoek laat zien dat thuiswerkende ouders met jonge kinderen minder tijd zijn gaan besteden aan betaald werk en meer tijd aan zorg voor kinderen. Door de schoolsluitingen moeten (werkende) ouders meer tijd en energie besteden aan de zorg voor (jonge) kinderen die de hele dag thuis zijn en vaak hulp en ondersteuning nodig hebben om afstandsonderwijs te volgen. Dit effect is voor moeders sterker dan voor vaders.

Dit resultaat bevestigt de traditionele rolpatronen tussen ouders waarbij moeders een groter deel van de zorg voor de kinderen op zich nemen en vaker in deeltijd werken, waarmee de maatregelen om de pandemie te beteugelen dus een versterkend effect hebben op de arbeidsmarktongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Versterkte ongelijkheden
In het verlengde hiervan betogen Koen Van Laer en collega’s dat de coronacrisis allerlei arbeidsmarktongelijkheden blootlegt, die vóór de pandemie voor velen relatief onzichtbaar waren of als vanzelfsprekend werden beschouwd. De coronamaatregelen versterken juist dergelijke ongelijkheden, zoals:

De ongelijke waardering van beroepen. Dit betreft de mismatch tussen de economische waardering van beroepen en de mate waarin ze maatschappelijke waarde creëren (Graeber, 2018), denk aan de medewerkers in de zorg: wel applaus, geen structurele loonsverhoging.
Ongelijke onzekerheid. Personen in flexibele banen (vaak jongeren, laagopgeleiden, personen met een migratieachtergrond en/of een handicap) lopen in tijden van crisis meer kans op werkloosheid dan personen in beschermde en stabiele banen.
De ongelijke fysieke en mentale risico’s verbonden aan werk. Vergelijk bijvoorbeeld de risico’s die thuiswerkers lopen (vaak professionals en administratief personeel met teleworkable jobs die in de best beschermde posities werken) met de (besmettings)risico’s die personen in de zorg dagelijks lopen bij de behandeling van coronapatiënten.
De ongelijke verdeling van zorgtaken. Onbetaalde zorgtaken worden disproportioneel door vrouwen opgenomen.
Ongelijkheden vanwege gender, etniciteit en handicap
Volgens Van Laer et al. (2021) zijn deze ongelijkheden verbonden aan sociale identiteiten zoals gender, etniciteit en handicap. Een vergelijkbare boodschap geeft Rudi Wielers in zijn essay waarin hij drie recent verschenen boeken (Graeber, 2018; Sandel, 2020; Goodhart, 2020) bespreekt om een verklaring te bieden voor de geringe (geldelijke) waardering van zorg.

Deze geringe waardering van zorg kwam treffend aan het licht toen de Nederlandse regering moest besluiten om de CAO-lonen in de zorg te verhogen. Weliswaar ontvingen de ‘helden van de zorg’, die in het oog van de coronastorm hun werk moesten doen, een lang en hartverwarmend applaus, maar meer dan een eenmalige bonus zat er niet in. De besproken recente literatuur biedt een verklaring voor de toegenomen ongelijkheid, die vooral plaatsvindt op basis van diploma’s.

‘Essentiële’ of ‘vitale’ beroepen zijn heel andere dan de beroepen en de functies die we goed belonen. En die ongelijke waardering is diep verankerd in ons waardensysteem, in processen in de samenleving en ook in onze psyche. Daarmee is er een lange weg te gaan om, in kleine stapjes, ons arbeidssysteem te veranderen op basis van bijdragen aan het welzijn, in plaats van op basis van diploma’s.

Roel Schouteten is universitair docent Strategisch Human Resource Management bij de Faculteit der Managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit en redactielid van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.

Deze bijdrage is een bewerking van het redactioneel van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jaargang 37, nummer 1.

Bron: 

Delen op Sociale Media

Voorlichting Voeding en Kanker Dinsdag 6 juli

Dinsdag 6 juli organiseert st. Sarita de voorlichting

Voeding en Kanker
Tijd; 13.00- 15.00
Plaats: de Regenvalk, Regentesseplein 148

DONDERDAG 2 SEPTEMBER OM 13:00UUR

Muziek Uitvoering in Theater De Nieuw Regentes,

door deelnemers van St. Sarita en studenten van het Conservatorium

Voor aankondigen
Zondag 31 oktober 25 jaar jubileum van Stichting Sarita in Theater de Nieuw Regentes

Weimarstraat 63

Graag aanmelden via
Info@stichtingsarita.nl

 

 

 

 

Delen op Sociale Media

Stichting Sarita Lidmaatschap Voor ooievaarspashouders

Voor ooievaarspashouders

Activiteiten

Stichting Vrouwenorganisatie Sarita
Lidmaatschap kost 23 Euro per jaar. Met
ooievaarspas € 12,00
60+ € 15,00
Kinderen tot 18 jaar is gratis!!

Lees hier de volledige folder voor ooievaarspashouders

Stichting Vrouwen Organisatie Sarita
Is een vrouwenorganisatie voor alle vrouwen,
ongeacht etniciteit, geloof, of sociale klasse.
Ook besteden we aandacht aan het gender
beleid.
Sommige activiteiten worden ook bezocht
door mannen zoals de congressen en
seminairs

Workshops: Ooievaarspashouders 50% korting!
Saree draperen 3 bijeenkomsten €15,00
Visagie incl. materiaal 2x € 15,00
Henna versieren incl. materiaal € 10,00
Mindfullnes 4 bijeenkomsten a 1,5 € 20,00
Assertiviteit/ weerbaarheidstraining 4 x € 10,00
Pedicure/ manicure € 5,00
Bloemschikken incl. bloem € 10,00
Kleding en stijladvies € 15,00
Dayan Qigong 4x € 10,00 p.m.

Workshops gratis
Babbeltruc
Budgetteren
Talentontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling
Ouderenmishandeling/ signaleren
Mantelzorg/ Respijtzorg

Op aanvraag organiseren we ook andere
activiteiten en thema’s.
We empoweren vrouwen door belemmeringen
weg te werken, ontdekken van talenten, educatie,
sollicitatie training en begeleiden naar werk/
vrijwilligerswerk.
We organiseren dialogen over verschillende
thema’s z.a. geweld
talentontwikkeling
eenzaamheidbestrijding, LHBT,taboes
bespreken,maatschappelijke thema’s, en politieke
bewustwording

Ontmoetingsmiddag senioren:
Iedere dinsdagmiddag van 12.30- 15.00uur in
de Regenvalk,
Regentesseplein 148
Op deze middagen maken we senioren bewust
over de verschillende regelgevingen. We
werken thema gericht over gezondheid en
welzijn
Elke dinsdag vanaf 11.00-
15.00uur zijn wij te bereiken op ons kantoor
in de Regenvalk
Overige dagen op afspraak 0624201847

Radio programma
Elke woensdag van 12.30- 13.30uur
Op radio Sangam 99.8 FM
Bezoek ook
Onze website: www.stichtingsarita.nl
U kunt ons mailen op:
Email : info@stichtingsarita.nl
NL89 INGB000 6640105
KvK. 271800759 t.n.v.
Stichting Vrouwenorganisatie Sarita
Lidmaatschap kost 23 Euro per jaar. Met
ooievaarspas € 12,00
60+ € 15,00
Kinderen tot 18 is gratis

Delen op Sociale Media

Spaans Leren op Afstand en Spreekvaardigheid

Een nieuwe taal leren was nooit zo makkelijk

Stichting Sarita organiseert bij voldoende belangstelling taal curssusen op afstand, u kunt meedoen vanuit huis met uw computer, smartphone. De lessen worden gegeven door een native docent.

Blijft u op de hoogte van de aankomende curssusen die op deze pagina worden vermeld en op de facebook pagina van Stichting Sarita.

Als u geintereseerd bent in de cursus Spaans word lid van onze Whatsapp group om vragen te stellen nieuwe woorden te leren en vrienden te leren kennen die ook Spaans willen leren

Spreekuur volgens afspraak op Dinsdag
Op  16.00u uur vraag naar Henna Mathura

Overige Dagen: volgens afspraak
Locatie: Wijk en Dienstencentrum de Regenvalk

Kantoor/bezoekadres
Regentessenplein 148
2562 EN Den Haag

 

Delen op Sociale Media

Wie is Henna Mathura?

1 Wie is Henna Mathura?Henna Mathura CDA 2021
• Zij heeft een onderwijs achtergrond, als leerkracht basis onderwijs, docent Voortgezet
onderwijs, Volwassen educatie , Projectleider, Docent MBO, Studie Loopbaan Begeleider en interne
coach
• Voorzitter St. Vr. organisatie Sarita
• Bestuurslid Centrum Groeps wonen
• Bestuurs coach bij de maatschappelijke organisaties
• Sociaal Maatschappelijk betrokken in de samenleving in verschillende maatschappelijke
organisaties
ik ben kandidaat Kamerlid voor de Tweede Kamerverkiezing op het CDA
2 Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?
Vanwege mijn carrière in het onderwijs en als voorzitter van St. Sarita heb ik verschillende sociaal,
maatschappelijke projecten ontwikkeld en
georganiseerd. Z.a. huiselijk geweld, Loverboys, LHBT en overige taboe onderwerpen . Zo ben ik in
contact gekomen met de betreffende beleidsambtenaren, politici en overige instellingen.
Als voorzitter van st. Sarita organiseer ik regelmatig congressen, symposia, themadagen en
workshops. Ik nodig ook de politici uit om zo’n bijeenkomst te openen, of een korte lezing te houden.
Hier door leren de politici mij beter kennen en ben ik als brugfunctie tussen de gemeente en de
samenleving.
Mijn keuze is om niemand in Sarita uit te sluiten. Zo hebben we een Humanistische prijs ontvangen,
omdat we met de niet westerse migranten samen projecten hebben opgezet. Ik heb hen ook laten
zien hoe je een project plan schrijft, een financieel verslag maakt en trainingen verzorgen voor
besturen en vrijwilligers.
Nog steeds word ik , vanwege mijn kennis en ervaring benaderd om projecten mee te ontwikkelen.
Stagiaires van de universiteit en Hoge scholen vinden ook een stageplaats bij ons.
Ook weten mensen mij te vinden als zij hulp nodig hebben. Daarnaast heb ik ook contacten met de
verschillende instellingen om hulp behoevende mensen door te verwijzen als het nodig is.
Door al het werk wat ik al ruim 35 jaar doe op maatschappelijk gebied ,heb ik verschillende awards,
Onderscheidingen, Bijzondere Stadsspeld, Kartiniprijs, Keurmerk mogen ontvangen en het
allermooiste is een Koninklijke onderscheiding tot RIDDER in de ORDE van ORANJE NASSAU
En zo ben ik benaderd door het CDA.
3 Waarom heb je gekozen voor het CDA
CDA is een midden partij, die opkomt voor het gezin en de samenleving. Waar men proactief bouwt
aan een veilige en gezonde leefomgeving en niet wegloopt als het te moeilijk wordt.
Als ik gekozen word zal ik mijn achterban niet loslaten. Ik zal hen blijven coachen en zal spreekuur
houden, zodat ze toch iemand hebben op wie ze terug kunnen vallen.
• Ik zal mij hard maken voor het onderwijs, waar er geen school uitval zal zijn
• Meer banen creëren op verschillende niveaus
• Vrouwen de kansen geven voor hoge posities
• Mensen met een bijstand begeleiden naar vrijwilligerswerk, of betaald werk
• Veiligheid scheppen voor Senioren tegen babbeltruc en cybercriminaliteit
Dus Nu DOOR PAKKEN
Een ieder telt mee. We sluiten niemand uit.
OPROEP
Dames en heren Stem 15, 16, of 17 maart op CDA, nr. 56
Henna Mathura- Dewkinandan

Delen op Sociale Media

Haagse Vrouwendagen

Haagse Vrouwendagen bewerkt Erna van den Berg (Het Nationale Theater) de roman De kier van schrijver Shantie Singh. Een indringend verhaal dat zich afspeelt in Rotterdam (maar net zo goed achter Haagse voordeuren had kunnen afspelen).

Sarah, Camille en Idil zijn drie studenten van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Speciaal voor Haagse Vrouwendag maakten deze muzikanten een performance in samenwerking met Stichting (Hindoestaanse) Vrouwen-Organisatie Sarita.

 

 

Delen op Sociale Media