Verslag 20 jarig jubileum Stichting Sarita

 

Op zaterdag 1 november 2014 vierde de Vrouwenorganisatie Stichting Sarita haar 20 jarig jubileum.

Mede dankzij de financiële bijdrage van Fonds 1818 en de gemeente Den Haag hebben we deze dag kunnen realiseren. Deze vond plaats in Theater de Vaillant aan de Hobbemastraat in Den Haag.

Waren ruim 175 bezoekers geweest waaronder een deel uit de Schilderswijk. Ook zo’n 12 mannen waren aanwezig.

We hadden een prachtig programma en begonnen met een luistermuziek door muziekgroep MIRAGE die prachtige nummers ten gehore brachten.
Mevrouw Henna Mathura voorzitter van Stichting Sarita hield het welkomstwoord.
Ze gaf een korte uiteenzetting over het ontstaan van stichting Sarita. Met de komst van veel Surinamers m.n. Hindostanen in Den Haag in de jaren 80.Een deel was goed opgeleid en die konden doorstromen naar werk, of verdere scholing .Een ander deel kwam vnl. uit het platte land, uit de ver gelegen districten die de Nederlandse taal niet machtig was. Ze waren niet gealfabetiseerd. Zij moesten opgevangen worden en sociaal maatschappelijk begeleid worden.

Wie is Sarita
Stichting Sarita is een vrouwenorganisatie voor alle vrouwen, ongeacht etniciteit, religie, seksuele aard, of sociale klasse. Ook mannen zijn welkom bij bepaalde activiteiten z.a. congressen en internationale vrouwendag.

Wat doet Stichting Sarita:
Empoweren van de vrouwen d.m.v. workshops, dialogen, trainingen om te werken aan een positief zelfbeeld. We werken ook aan het gender beleid, zodat vrouwen en mannen kunnen werken aan hun emancipatie en het verzilveren van talenten .

Wat is emancipatie
Emancipatie betekent keuze vrijheid, bewustwording, gelijkheid, gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en solidariteit.

Belemmeringen en vooroordelen moeten verdwijnen die de ontplooiing van de vrouw in de weg staan. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld is een pre’, elkaar respecteren, tolereren en te beseffen dat elk mens uniek is. Dit vraagstuk gaat niet alleen vrouwen aan, de mannen zijn in dit proces net zo belangrijk. Zowel mannen als vrouwen moeten samen streven naar gelijkheid.

Zo kunnen mannen ook integreren, betrokken raken in de zorg en opvoeding van de kinderen en in de huishoudelijke taken.

Sarita begeleidt vrouwen die geen baan hebben naar vrijwilligerswerk, zodat ze niet in een isolement geraken en ervaringen kunnen op doen naar een betaalde baan. Verder noemde ze de succes projecten z.a. Vrouwenemancipatie, Mannen emancipatie, Tienermoeders, Geweld in de verschillende vormen, Ontdek je krachten, Homo seksualiteit en project anders zijn.

De gastspreekster mw. Gharietje Choenni hield een betoog over de meerwaarde van de vrouw en de verdieping van emancipatie in het algemeen. Hoe is de emancipatie van de Hindostaanse vrouw nu en wat is de historie. Zij benadrukte dat vrouwen in het algemeen moeten werken aan hun assertiviteit en ook trainingen volgen om goed te kunnen communiceren. Vooral de hoogopgeleide vrouwen die niet naar een topfunctie kunnen doorstromen, maar genoegen nemen met een baan die niet bij haar past moeten leren onderhandelen en te spreken in het openbaar, zodat ze ook zichtbaar worden.Na de gastspreekster hadden we een prachtig klassieke dansoptreden uit zuid India door Poernima. De wethouder Rabin Baldewsingh bracht de felicitaties uit naar de Stichting Sarita en die ook al 20 jaar bestaat en sprak de hoop uit dat deze organisatie zal blijven bestaan door al het goede werk wat zij als vrijwilliger presteren. Hij heeft veel zelforganisaties zien komen en gaan, maar uiteindelijk zijn er heel weinig over. Hij benadrukte dat wij ook aandacht moeten gaan besteden aan de vrouwen uit de mediterrane groep. De emancipatie moet beter opgang komen, want ze zitten in een isolement.

We hadden daarna een paneldiscussie aan de hand van een aantal stellingen .

Er kwam een goede discussie opgang. De vrouw is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor haar emancipatie en haar zelfbeeld bepaalt haar positie zowel in als buiten de gemeenschap.

De taak van de overheid is om stimulerende maatregelen emancipatie te bevorderen en randvoorwaarden te scheppen. Diversiteit impliceert wederzijds respect op alle terreinen. Bij de keuze van de levenspartner bepaalt de vrouw zelf of zij met een man of vrouw wil leven.

Religie en het strak vasthouden aan orthodoxe denkbeelden zijn de grootste barrières voor het emancipatieproces.

We zullen het project oppakken over de emancipatie van de mediterranen vrouwen en andere partners vragen om een samenwerking aan te gaan.We hebben een paar organisaties op het oog.

De overige optredens waren zeer indrukwekkend nl Dayan Qigong door Jane en Ed, gedichten voordracht en zang door Raj Mohan, Buikans door Natalia, Yoga door Santosh.
We besloten de avond met een mooie informeel samenzijn met taart en te netwerken.

Kortom het was een zeer geslaagde avond.

 

Delen op Sociale Media

About Henna Mathura

Oprichter van Stichting Sarita.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.